logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 ทำเนียบผู้บริหาร

S__6127641 (1)  

นายศรวิษฐ์  แสงนวล

เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ปัจจุบัน

IMG_8576

นายสามารถ  เมืองเงิน

เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2565

หัวหน้าสายัญ

นายสายัญ  โชติกรณ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

 1122  

นายวิสาล ทาจวง
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
 
444
 
นายประจวบ สมสวัสดิ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 
666
 
นายสุพจน์ รักษ์กำปั่น
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555
 
555
 
นายวิษณุ เทียนสว่าง
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2755 ครั้ง