logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายสามารถ  เมืองเงิน

เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ปัจจุบัน

 

 

 

นายสายัญ  โชติกรณ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

 

 

 
นายวิสาล ทาจวง
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
 
 
นายประจวบ สมสวัสดิ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 
 
นายสุพจน์ รักษ์กำปั่น
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555
 
 
นายวิษณุ เทียนสว่าง
เริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1863 ครั้ง