logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2564


        วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2564 เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจกระทรวงการคลัง พร้อมร่วมพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง และโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (คบจ.สานสัมพันธ์) ณ ห้องประชุมบริษัทเบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองคลุง จังหวัดกำแพงเพชร

อัลบั้มภาพ

14 ธันวาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1/2565
  28 มกราคม 2565
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ก...
  26 มกราคม 2565
  จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง
 • คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกำแพงเพชรเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 256...
  20 มกราคม 2565
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง