logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษพื้นที่กำแพงเพชร ร่วมพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2566

            เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นางวรินท์ศยา  จันทร์เขียว เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ร่วมพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2566 โดยมี นายชาธิป  รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ ขับไล่อริราชศัตรู ตลอดพระชนม์ชีพ ทรงกอบกู้เอกราช และประกาศอิสรภาพให้แก่ชาติไทย  ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

อัลบั้มภาพ

18 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายศรวิษฐ์ แสงนวล ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจโค...
  3 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • นายศรวิษฐ์ แสงนวล ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงา...
  2 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ
  30 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง