logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คณะกรรมการตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กับกระทรวงการคลัง

           เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธรรมนูญ  ศิริวัฒนาโรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร  นายวรรณชัย  สุขารมณ์ นายช่างโยธาอาวุโส ผู้แทนกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์ และนางวรินท์ศยา จันทร์เขียว เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ คณะกรรมการตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ได้ร่วมกันตรวจรับมอบอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 3 รายการ 1.อาคารสำนักงาน 2.อาคารร้านสินค้าและขายกาแฟ 3.อาคารห้องน้ำ ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กพ.33 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

อัลบั้มภาพ

5 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายศรวิษฐ์ แสงนวล ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจโค...
  3 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • นายศรวิษฐ์ แสงนวล ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงา...
  2 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ
  30 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง