logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

จัดงานโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 6 บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลง กพ. 20 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร

      วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ได้จัดโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 6      ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กพ. 20 (เรือนจำเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้จัดประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร (สัญจร) ครั้งที่ 6/2563 พร้อมเปิดโอกาสให้ชาวชุมชนวางจำหน่ายสินค้าสินค้าชุมชนและ สินค้าการเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชร

อัลบั้มภาพ

21 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ ศูนย...
  6 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • วันที่ 5 ส.ค 2563 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดกำแ...
  6 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ นางอัญชลี รอดผล เข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้น...
  5 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง