logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดกำแพงเพชร

        ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาร่างประกาศกำหนดพื้นที่ และกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน และเพื่อพิจารณาร่างประกาศ การประเมินราคาที่ดินในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง และการประเมินราคาที่ดินที่ีมีสภาพเป็นบ่อ โดยมีนายธรรมนูญ  ศิริวัฒนาโรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนายต่อศักดิ์ นิยะมาศ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

อัลบั้มภาพ

17 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายศรวิษฐ์ แสงนวล ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจโค...
  3 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • นายศรวิษฐ์ แสงนวล ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงา...
  2 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ
  30 มกราคม 2566
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง