logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

         วันที่ 28  กรกฎาคม  2563  นายสามารถ เมืองเงิน ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร นำข้าราชการพร้อมเจ้าเหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร  เข้าร่วมประกอบพิธีการต่างๆ ดังนี้

ช่วงที่ 1 พิธีทำบัญตักบาตรถวายพระราชกุศล  และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ  ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ริมแม่น้ำปิงสิริอุทยาน

ช่วงที่ 2   พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 

ช่วงที่ 3  กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน"  ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ช่วงที่ 4   พิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ริมแม่น้ำปิงสิริอุทยาน

      

28 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ ศูนย...
  6 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • วันที่ 5 ส.ค 2563 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดกำแ...
  6 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ นางอัญชลี รอดผล เข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้น...
  5 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง