logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดวังเจ้า หมู่ที่ 5 ตำบลเทพนิมิตร อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

         วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสามารถ  เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชร ณ วัดวังเจ้า หมู่ที่ 5 ตำบลเทพนิมิตร อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

อัลบั้มภาพ

22 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ ศูนย...
  6 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • วันที่ 5 ส.ค 2563 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดกำแ...
  6 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ นางอัญชลี รอดผล เข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้น...
  5 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง