logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ ในการสอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร แจ้งประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ ในการสอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารชั้น 1  อาคารหอประชุมใหญ่ หลังศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร.pdf 869 KB 11
18 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจำปีงบประมาณ 2563...
  3 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช...
  29 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดพื้นบ้านคูเมือง ภายใต้โครงกา...
  13 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง