logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  20 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  3 สิงหาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรเป็นพยักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  28 มิถุนายน 2564
 • ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  13 มีนาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
  3 มีนาคม 2557
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  16 กุมภาพันธ์ 2557