logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ติดต่อสำนักงาน

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร

  ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (ชั้น2) ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

 • โทร : 0 5570 5017
  โทรสาร : 0 5570 5018 IP Phone กระทรวงการคลัง 161-0411-2 เบอร์มหาดไทย 16163
 • อีเมล rtkpp@treasury.go.th
 • ไฟล์แนบ
  รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 5M
 • เคลียร์ข้อมูล