logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านเหรียญกษาปณ์

 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  10 มีนาคม 2559
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ โอกาสที่สหสภาพวิทยาศาสตร์ดินนานาชาติ
  10 พฤศจิกายน 2558
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  10 พฤศจิกายน 2558
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมสรรพากร
  10 พฤศจิกายน 2558
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  7 พฤษภาคม 2558
 • เหรียญกษาปณ์สมัยกรุงรัตน์โกสินทร์
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ ๑๒๐ ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  10 พฤศจิกายน 2557
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  17 เมษายน 2557
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๕๖
  17 เมษายน 2557
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงเรียนเพาะช่าง พ.ศ. ๒๕๕๖
  17 เมษายน 2557
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖
  17 เมษายน 2557
หมวดหมู่เอกสาร