logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพงชร (แห่งใหม่) โดยวิธีคัดเลือก
  8 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร(แห่งใหม่)
  19 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  27 มกราคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
  12 มกราคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  28 ธันวาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 เมษายน 2561
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 มกราคม 2560